Blog

NAAR OVERZICHT

 

THE SCIENCE OF FITNESS TRAINING

 

Welke invloed heeft fitness op de gezondheid?

 

Het is misschien een wat algemene filosofische vraag: wat is waarheid? Toch is deze vraag ook erg van toepassing op de fitness sector en fitness professionals. De vraag heeft te maken met subvragen als ´wat werkt wel en wat werkt niet op het gebied van fitness training’? En hoe werkt het dan?

 

‘THE RATE OF LIVING’ THEORIE

In de fitness sector worden veel meningen verkondigd, bijvoorbeeld over de effectiviteit van trainingsprogramma’s of voedingsprogramma’s. Maar wie toetst of het echt werkt? Zo beheerste pakweg 100 jaar geleden ‘The rate of living’ theorie het onderzoek naar bewegen en gezondheid. Deze theorie hield in dat de levensduur van een organisme afhangt van de hoeveelheid energie die tijdens het leven wordt gebruikt. Een organisme wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid energie en als deze hoeveelheid energie is verbruikt, dan sterft het organisme. Althans, zo luidde de theorie kort samengevat. 

 

Omdat bewegen nu eenmaal veel energie kost, zou een organisme dat veel beweegt uiteindelijk eerder overlijden. De slotsom luidde daarom: beweeg minder en leef langer. Deze theorie werd getoetst bij verschillende diersoorten. En wat bleek? De dieren die meer bewogen, leefden minder lang. Zelfs bij mensen doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Vrouwen bewegen hun hele leven minder en minder intensief dan mannen en het blijkt dat vrouwen gemiddeld zo’n zes jaar langer leven. 

 

‘CALORIE RESTRICTION’ THEORIE

Tegenwoordig is de ‘calorie restriction’ theorie erg populair als een mogelijke manier om de levensduur van mensen te verlengen. Onderzoek bij ratten en muizen heeft aangetoond dat het verminderen van de voedselconsumptie met 50%, met behoud van voldoende voeding, kan leiden tot een toename van 30% in levensverwachting. De gemiddelde levensduur bij mensen ligt in de Verenigde Staten op 75 jaar. Dit betekent dat volgens de ‘calorie restriction’ theorie 15 tot 20 jaar aan deze levensverwachting kan worden toegevoegd. Maar zal wat werkt voor muizen ook werken voor mensen?

 

GEZONDHEIDSWINST EN GEZONDHEIDSVERLIES

Al jaren weten we inmiddels dat regelmatig bewegen juist de levensduur verlengt. Dat vrouwen langer leven heeft niet zozeer met de beperkte hoeveelheid lichaamsbeweging te maken, maar meer met andere factoren. Oude theorieën over de relatie tussen bewegen en gezondheid zijn inmiddels achterhaald door veel onderzoek. Kort samengevat vertellen deze onderzoeken je dat bewegen en fitness belangrijke factoren zijn om je gezondheid positief te beïnvloeden. Er wordt in dit kader ook wel gesproken over gezondheidswinst. Roken of te veel en te vet eten, leidt tot het tegenovergestelde: gezondheidsverlies.

 

Nieuwe kennis ontwikkelt zich snel en daarom is het ook voor personal trainers en andere fitness professionals een kwestie van bijblijven op het gebied van de effectiviteit van fitness training. De wetenschap kan helpen om meer inzicht te krijgen in de optimale training voor een specifieke groep klanten.

 

PT EVENT ‘THE SCIENCE OF FITNESS TRAINING’

Op zaterdag 6 mei vindt in het Van der Valk Hotel in Houten het PT event ‘THE SCIENCE OF FITNESS TRAINING’ plaats. Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en daar is inmiddels flink wat wetenschappelijk bewijs voor. Tijdens dit PT event komen zowel de wetenschap als de praktijk uitgebreid aan bod. Bijvoorbeeld: hoeveel training heb je nodig om gezondheidsfactoren te beïnvloeden? En hoe stel je een optimaal trainingsplan samen?

 

Dit event, met diverse topsprekers uit de branche, is een must voor fitness en health professionals, zoals personal trainers, groepsfitness instructeurs, fysiotherapeuten en vele andere vakgenoten. Schrijf je daarom snel in via dit inschrijfformulier!

 
 
PT EVENT 2/2017
MEER INFO
DIRECT INSCHRIJVEN
FORMULIER
FLEX MODEL
MEER INFO